Xelta - Friss hírek katalógusa Belépés
RSS
Honlap-menü
 szerződések 

Franciaország – De Gaulle 1958-ban visszatér a hatalomba (ha korábban tért volna vissza, nem írják alá az Európai Szerződést). A franciák gyarmati pozíciói gyengülnek. Fő céljuk, hogy ne legyen még egy katasztrófa, ezért egységesen fel kell lépni a lehetséges német

agresszió ellen.

 

1947. március – Dunkerque-i egyezmény. Anglia és Franciaország kölcsönös katonai segítséget nyújt egymásnak egy német beavatkozás esetén.

 

((Ezt megelőzően még 1945-ben a következőképpen nézett ki a világ felosztása:

-          USA – Amerikát (izoláció)

-          SZU- Közel-Keletet

-          Nagy-Britannia – Európát

-          Kína - Távol-Keletet irányítja

Azonban Nagy Britannia nem tudja garantálni az európai békét, hiszen Görögországban kommunista puccs tört ki (1947), aminek következménye USA beavatkozás lett: Truman doktrína – containment (feltartóztatás): a baloldali előretörést minden módon megakadályozni Európában.

Probléma az is, hogy a SU-val szemben más az USA világnézet.))

 

Az USA nem tud, nem akar katonailag felelni Európáért.

Európa a háború okozta nyomorban tengődik. George Marshall (amerikai pénzügyminiszter) segélye - pénzügyi segély, vissza nem térítendő támogatás: európai piac megvásárlása amerikai termékekkel! (Az amerikai gazdaságot mentik meg Amerikának)

 

1948. március - Brüsszeli szerződés - a Benelux államok csatlakoznak dunkerque-i egyezményhez. Cél még mindig Németországgal szemben erőteljes katonai együttműködés létrehozása.

 

1948-ban Sztálin III. VH-t emleget.

1949 - konfliktus Nyugat-Berlinben: amerikai, brit, francia, szovjet zóna. Németország (Berlin is) kettészakad, létrejön az NSZK. Az európai biztonságot meg kell teremteni, ezért:

1949. április 4. NATO megalakulása (USA, Franciaország, Nagy-Britannia, Kanada, Benelux Államok, Olaszország, Dánia, Norvégia, Portugália, Izland). Kölcsönös segélynyújtás. Nem automatikus támogatás. Védelem csak akkor, ha szükséges. Nincs közös hadsereg, a NATO haderők a nemzeti hadseregben vannak. (Az nincs kikötve, hogy más célra nem lehet felhasználni). A legnagyobb kontingenst a franciák adják.

 

Németországtól még mindig tartanak.

A nemzetállammal probléma van. Kell az egységesülés, de hogyan vonják be Németországot. Jean Monnet francia

pénzügyminiszter az EU egység-gondolat megteremtője: föderális alapú, több kompetenciával rendelkező szervezetet kell megteremteni, amely kötelező döntéseket hozhat (így a nemzeti szuverenitás sérül).

(GB szerint olyan szervezetre van szükség, amelyben az USA is képviselteti magát.)

 

1949. Európa Tanács - döntésképtelen szervezet. Gazdasági, kulturális, emberi jogi kérdésekkel foglalkozik. Ajánlásokat fogalmaz meg - ami nem kötelező (lehetséges). Strasbourgban van a székhelye, évente kétszer ülésezik. Ma két területen van jelen: kultúra, emberi jogok. Az Európa Tanács a föderalistákhoz kötődik.

 

1950-53 - Koreai háború: az északiakat Kína és a SU, a délieket az USA támogatja. Félelmet kelt a konfliktus Európában: ekkor világosodik meg, hogy a németkérdést meg kell oldani.

 

1952. René Pleven Francia ME (1950-52) az Európai Védelmi Közösség gondolatát fogalmazza meg. Európai közös hadsereg felállítása, amelyben Németország is képviseltetné magát, de a német katonák más országok csapataihoz lennének beosztva. (Erre Nagy-Britannia nem hajlandó – mivel a nemzeti szuverenitás feladása lenne.) 

1953-ban Németország aláírja, 1954-ben a Benelux államok is ezt teszik.

 

1953 - Koreai háború vége (nincs amerikai kényszer), Sztálin meghal. A franciák Vietnammal vannak elfoglalva, 1954-ben átadják az USA-nak.

Felmerül az európai politikai közösség gondolata, ami eleve halára van ítélve.

 

1954. októberében Párizsban aláírják a kilenc-hatalmi egyezményt. (Brüsszeli Szerződés 1948), létrejön a Nyugat-Európai Unió (WEU) – Franciaország, GB, Benelux + NSZK, Olaszország, Norvégia, Dánia.

1955 - NSZK csatlakozik a NATO-hoz. (SU fenyegetés – pénz, hadiipar)

 

1951 - Európai Szén- és Acélközösség (ESZAK) – ECSC, MONTÁNÚNIÓ

6-an alapítják meg: Benelux, Franciaország, Olaszország, Németország. A hadiipart (szén, acél) közös felügyelet alá helyezik – ezekben a kérdésekben lebontják a vámokat. A gazdaság irányából haladnak a politika felé - funkcionalista megközelítés győz. (SPILLOVER effektus - hógolyó effektus.) Politikai, gazdasági és katonai együttműködéssé alakul 50 év alatt.

 

Élén a Főhatóság (később Bizottság), amely 9 tagból áll. Francia, NSZK, Belga: 2-2 tag, Olasz, Holland, Lux: 1-1 tag. (Megszívták az olaszok) A legfőbb döntéshozó. Kötelező erejű döntéseket hoz (nem ajánlások).

Miniszterek Tanácsa – a tagországok szakminiszterei. A kisállamok saját nemzeti érdekeiket képviselik.

Közgyűlés - 78 tagú, a nemzeti parlamentek delegálják a tagokat.

Bíróság – a döntéseket vizsgálja, hogy az alapszerződésben foglaltak szerint történtek-e.

 

(1957-ig a tanulságok levonása történik. A konföderáció gondolatától egyre inkább a föderáció felé halad.)

 

Gazdasági integráció lépcsői:

1. Szabad kereskedelmi övezet: a terület határain belül a külkereskedelem liberalizált (egymás felé a határok lebontása), a kívülállókkal szemben minden tagország külön nemzeti vámpolitikát folytat (kifelé önálló vámpolitika).

 

2. Vámunió: a terület országain belül a külkereskedelem liberalizált, a kívülállókkal szemben közös külső vámokat alkalmaznak, és közös kereskedelempolitikát folytatnak (közös vámpolitika egy harmadik országgal szemben).

 

3. Közös piac: tőke, áruk, munkaerő, szolgáltatások szabad áramlása (four freedoms). De jure igen, de facto nem tagja MO a közös piacnak.

 

4. Gazdasági unió: gazdaságpolitikai koordináció, közös pénz, monetáris unió

 

A MONTÁNÚNIÓ felszámolja a vámokat a szén- és acél tekintetében.

 

1955. Messinai találkozás: a franciák azt javasolják, terjesszék ki a gazdaság más területére is az integrációt: le kell bontani a vámokat. Versenyképessé kell válni az USA-val, valamint ez az összeurópai békéhez is hozzájárul. (GB nincs feldobva a találkozótól, ott is hagyják – mert olyan kérdésekről van szó, amelyek a nemzeti szuverenitás feladásához vezetnek. Nemzetközösség, Angolszász világ, Európa – Three Loves)

 

1957. március 25 - Római szerződések. Európai Gazdasági Közösség (EGK) és Euroatom.

Rómában közös piac létrehozása a cél (gazdasági élet fejlődése, stabilitása). Nincsenek vámok és mennyiségi korlátozás (vámunió) - munkaerő és munkavállalás szabadsága.

Közös mezőgazdasági-politika meghatározása, fuvarozási politika. Versenyszellemen alapuló gazdaság.

Létrehoznak egy szociális alapot, de szociális politika még nincs. (Keynes: szociális aktivitás.)

Euroatom – atomenergia békés célra való felhasználása.

Európai Beruházási Bank – a közös projektek finanszírozására, a gazdasági fejlődés elősegítésére.

Külkapcsolatok szabályozása (a tengerentúli területek szabályozása – Franciaország).

 
 
Statisztika

Online összesen: 1
Vendégek: 1
Felhasználók: 0
Belépés

Keresés
3d műszempilla sminkes ima
Copyright MyCorp © 2022 Ingyenes honlapszerkesztő - uCoz

friss hírek

egyéb hírek

onine

linkkatalógus

hírek mindennap

friss hírek friss hírek