Xelta - Friss hírek katalógusa Belépés
RSS
Honlap-menü
 Európai Bíróság, az EU jogforrásai, jogi aktusai 

I.                   Európai Bíróság, az EU jogforrásai, jogi aktusai

 

Székhelye: Luxemburg. Rendeltetése az alapszerződések alkalmazása és értelmezése, továbbá a jogvédelem. Az Európai Bíróság ítélkezéseivel biztosítja, hogy az EU-jogot egységesen értelmezzék és alkalmazzák minden tagállamban. Felügyeli az uniós jog betartását, és ellenőrzi, hogy a különféle EU-intézmények a jogszabályok szerint járnak-e el. Ítéletei szerves részei az EU jogrendszerének, amelyet acquis communautaire-nek (ejtsd: „áki komünoter”, közösségi jogi vívmányok), vagy csak egyszerűen acquis-nak nevezik. Ez normákból és joggyakorlatból áll, magába foglal minden olyan jogszabályt, alapelvet, egyezményt, nyilatkozatot, határozatot, véleményt, célkitűzést és gyakorlatot (beleértve az Európai Bíróság gyakorlatát), amely a Közösségekre vonatkozik, függetlenül attól, hogy kötelező-e vagy sem.

A Közösségeken belül megkülönböztetünk:

  • elsődleges jogalkotást – ezek jelentik a szerződéseket, melyek ratifikálásuk után minden tagállam számára kötelezőek
  •  másodlagos jogalkotást – amely a közösségi intézményekre ruházott származékos jogalkotást jelenti: a Szerződésekben megfogalmazott célok, feladatok, programok, politikák megvalósítását szolgálják, amely tkp. a közöségi döntéshozatalt jelenti

 

A jogalkotás jellege szerint a közösségi jogi eszközök felbonthatók:

·         elsődleges jogforrásokra: ezek az alapító szerződések, ezek módosításai, illetev az ezekre épülő más kiegészítő szerződések:

-          az ESZAK-ot létrehozó Párizsi Szerződés – 1951

-          az EGK-t létrehozó Római Szerződés – 1957

-          az Euratomot létrehozó Római Szerződés – 1957

-          az EGK, az ESZAK és az Euratom intézményeit Egyesítő Szerződés – 1965

-          az Egységes Európai Okmány – 1986

-          az Európai Uniót létrehozó Maastrichti Szerződés – 1992

-          az Amszterdami Szerződés – 1997

-          az EU költségvetési szerződései – 1970 és 1975

-          az új államok csatlakozási szerződései

 

·         másodlagos jogforrásokra: a Szerződésekben lefektetettalapelvek megvalósulását elősegítő, biztosító jogi eszközök. A közösségi döntéshozatal során születő kötelező jogi erejű közösségi jogforrások a következők:

-          rendelet - általános hatályú, mindenkire vonatkozik, kötelező és közvetlenül alkalmazandó, azaz a tagállamoktól általában nem igényli külön jogszabály kibocsátását

-          irányelv - általános hatályú, kötelezően alkalmazandó, de nem közvetlen hatályú (tehát ebben az estben a nemzeti parlamentek hoznak jogszabályt)

-          határozat - a Tanács hozza meg egy bizonyos kérdésről és meghatározott címzettekhez szóló, konkrét ügyekre vonatkozó közösségi jogi aktus, ami teljes egészében kötelezi címzettjeit

Az ajánlás és a vélemény  nem kötelező jogforrás, amelyet a nemzeti bíróságok – ha ha közösségi joggal kapcsolatos ügyekben járnak el – figyelembe vesznek.  Általában megelőzi a másik hármat. Előfoglalás van egy témában, ha egy javaslat előkészítés alatt áll közösségi szinten (befagyaszthatja a nemzeti szintű állásfoglalást).

            Az aquis-t az EU-hoz csatlakozó országoknak is el kell fogadniuk, ugyanis elismerése és adaptálása  a csatlakozás feltétele.

 

 
 
Statisztika

Online összesen: 1
Vendégek: 1
Felhasználók: 0
Belépés

Keresés
3d műszempilla sminkes ima
Copyright MyCorp © 2022 Ingyenes honlapszerkesztő - uCoz

friss hírek

egyéb hírek

onine

linkkatalógus

hírek mindennap

friss hírek friss hírek