Xelta - Friss hírek katalógusa Belépés
RSS
Honlap-menü
 E2 

Egyszeri halasztó hatályú vétó: Ha a köztársasági elnök a törvénnyel vagy annak

valamely rendelkezésével nem ért egyet, azt megfontolás végett észrevételeinek

közlésével visszaküldheti az Országgyűlésnek (ez az egyszeri halasztó hatályú

vétójog). Az Országgyűlés által újratárgyalt törvényt köteles aláírni és gondoskodni

kihirdetéséről.

Egyszerű szótöbbség: A képviselő-testület akkor határozatképes, ha az ülésen a

települési képviselőknek több mint a fele jelen van. A javaslat elfogadásához a

jelenlevő települési képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges.

Egyszerűsített határozat: Akkor hozható ilyen határozat, ha nincs ellenérdekű fél és

a kérelemnek az elsőfokú hatóság helyt ad. Ez esetben nem kell utalni a jogorvoslatra

és mellőzhető az indokolás is. A Ket. esetében a további szabályokat a 72. § állapítja

meg.

Együttalkalmazási tilalom: A bíróság elnökének, elnökhelyettesének, valamint

kollégiumvezetőjének és csoportvezetőjének – a Polgári perrendtartásban (1952. évi

III. törvény) meghatározott – hozzátartozója az általa vezetett bíróságon,

kollégiumban vagy csoportban bíróként nem működhet (együttalkalmazási tilalom).

Együttdöntési eljárás: Az európai uniós döntéshozatali eljárások egyik típusa,

melynek sajátossága, hogy a döntési javaslatról mind az Európai Parlament, mind

pedig az Európai Unió Tanácsa dönt, és csak akkor tekinthető véglegesnek a döntés,

ha a döntési javaslatot mindkét szerv támogatja.

Együttélés: Másokkal egy közösségben való élés.

Eladósodás: Eladósodásról beszélünk abban az esetben, ha egy ország adósságának

összege gyorsabban növekszik, mint a forrás, amelyből a hitel törlesztőrészletét és az

aktuális kamatokat fizetni kell. Eladósodásról tehát akkor beszélünk, ha egy adott

ország felhalmozott külföldi adósságállománya olyan fizetési kötelezettséggel jár,

melyet önerőből már aligha képes teljesíteni. Az adósságszolgálati terhek ezért

megkívánják a folyamatos tőkebevonást.

E 28

FFFooogggaaalllooomtttááárrr

Elektronikus aláírás: Három, egymással szoros kapcsolatban álló, a „többen a

kevesebb benne van” elve alapján egymásra épülő fogalma van: az egyszerű-, a

fokozott biztonságú-, valamint a minősített elektronikus aláírás. Az egyszerű

elektronikus aláírás: olyan elektronikus adat, amelyet azonosítás céljából hoztak

létre. Fokozott biztonságú elektronikus aláírás olyan elektronikus adat, amelyet

azonosítás céljából hoztak létre, és amely gyakorlatilag alkalmas a személyazonosság

megállapítására is. Minősített elektronikus aláírás: olyan fokozott biztonságú

elektronikus aláírás, amely bizonyító ereje megegyezik a hagyományos (papír alapú)

úton készült, teljes bizonyító erejű okiratéval, azaz a tartalmát mindenki köteles

elfogadni mindaddig, amíg az ellenkezőjét nem bizonyítják.

Elektronikus demokrácia: Az interaktív technológiák felhasználása a demokratikus

folyamatok erősítése érdekében, aminek eredményeként az emberek úgy érezhetik,

nagyobb tér nyílik nézeteik és véleményük számára, aktívabb részesei lehetnek a

demokráciának. Az állampolgárok és a kormányzat kapcsolatát erősítő digitális

technológiák által nyújtott lehetőségek kihasználása, a kormányzó hatalom és a

kormányzottak, a képviselők és a képviseltek közötti demokratikus folyamatok

javítása érdekében. Az elektronikus demokrácia tovább bontható „elektronikus

részvételre” és „elektronikus választásra”.

Elektronikus információszabadság: Az elektronikus formában létező közérdekű

adatokhoz elektronikus úton való hozzáférés joga, illetőleg a közfeladatot ellátó

szervek kötelezettsége, hogy a közérdekű adatok jogszabályban meghatározott körét

elektronikusan közzétegyék.

 
Statisztika

Online összesen: 1
Vendégek: 1
Felhasználók: 0
Belépés

Keresés
3d műszempilla sminkes ima
Copyright MyCorp © 2022 Ingyenes honlapszerkesztő - uCoz

friss hírek

egyéb hírek

onine

linkkatalógus

hírek mindennap

friss hírek friss hírek