Xelta - Friss hírek katalógusa Belépés
RSS
Honlap-menü
 Az EU egyéb intézményei 

Az EU egyéb intézményei

§ Gazdasági és szociális bizottság (ECOSOC):    - ’57 – Marshall segély
                                                                                - Érdekegyeztetés

Székhelye Brüsszelben van.

EP azonos státusza volt, kifejezetten vélemény-nyilvánításra létesített szerv. Egyben munkáltató, munkavállaló volt, de az egyéb érdekcsoportok kérdéseiben is döntött.

276 tagja van (6-24 mandátum): a Tanács nevezi ki őket 4 évre, a megbízatás megújítható. Lehetnek szakszervezetek, munkáltatók, fogyasztói csoportok, farmerek, és szabadfoglalkozásúak képviselői.

Nincsenek igazi jogosítványaik, véleményüket a gyakorlatban nem veszik figyelembe (kivétel a gazdasági integráció kérdéseiben megszületett véleményeket). Egyes esetekben azonban kötelező kikérni véleményüket, más esetekben kikérhető vagy saját maguk is dönthetnek úgy, hogy véleményt nyilvánítanak.

A vélemény-nyilvánításra 1 hónapnál nem rövidebb határidőt szabnak.

Mindenhez hozzászólhat, de az senkit sem kell, hogy érdekeljen, így presztízsveszteség éri, ami által csökken a minőség.

§ Régiók bizottsága: az EU-Szerződés hozta létre (Maastricht ’91-’92-’93) a Gazdasági Közösségből; ekkor jött létre az Európai Unió.

A régiók legitimálják

276 tagot számlál – nem lehet egyszerre az EP tagja is. Helyi, regionális, városi, községi egységek képviselői foglalnak benne helyet. Szintén a Tanács dönt a tagokról.

Jogállása azonos az ECOSOC-kal, ez is vélemény-nyilvánító szerv, döntést nem hoz.

Bizonyos kérdésekben kötelező kikérni véleményüket, más esetekben kikérhető, és ő is dönthet úgy, hogy véleményt nyilvánít.

Mindenről ki kell kérni a véleményüket, ami régió-szinten történik. Jogosítványa érvényes.

§ Konvent (2002-től létezik): önálló jogalkotási joga nincs, vallja, hogy konszenzust kell teremteni a tagállamok és a belépő államok között

ü célja:    - alkotmányok
                 - kereszténység
                 - kisebbség

ü tagjai: kormányképviselők és nemzeti parlamenti képviselők

ü Eredetileg a nemzeti alkotmányt kellene az EU alkotmányhoz igazítania, de ez nem megvalósítható.

ü EU alkotmány: -tagállami legkisebb közös többszörös (minden nemzeti alkotmány tartalmazza)
                 új intézmény: konzultációs mechanizmusok kialakítása, amely programszerűen vetít előre egy politikai közösséget (pl. állandó elnök, állandó külügyminiszter)

§ Ombudsman: az EP választja. Az első, egyben a jelenlegi is Jacob Söderman.
            - Nem kérhet és nem fogadhat el semmilyen szervezettől utasítást. Amennyiben az Ombudsman nem felel meg, az EP indítványára az EB felmentheti.
            - feladatai ellátásával kapcsolatos szabályok az UP határozataiban (Statútum) és az Ombudsman saját határozataiban foglaltak.
            - feladata, hogy fogadja az érkező panaszokat, és indokolt esetben vizsgálatot indítson.
            - Ombudsmanhoz fordulás joga azokat illeti meg, akik tartósan le vannak telepedve az Unió területén.
            - nem jogosult eljárni, ha az ügyben már folyt, vagy épp folyamatban van bírósági eljárás. Panaszt az alapjául szolgáló tény tudomására jutásától számított két éven belül kell benyújtani, miután az illető szervezetet – eredménytelenül – megkeresték.
            - egész éves munkájáról éves jelentést nyújt be az Európai Parlamenthez

§ Számvevőszék:
          - 1975-ben jött létre, 1977-ben kezdett el működni
          - a Maastrichti Szerződés emelte intézményi szintre
          - székhelye Luxemburg
          - 15 tagból áll (egy tagállam – egy tag) – A Tanács nevezi ki őket 6 évre az EP véleményének kikérése után. A Tanács minősített többséggel dönt. Olyan személy nevezhető ki, aki hazájában külső pénzügyi ellenőrző szervnél van / volt, illetve aki ennek a hivatalnak a betöltéséhez szükséges szaktudással rendelkezik. Megbízatása megújítható.
          - sem a kormánytól, sem bármilyen más szervtől nem kérhet és nem fogadhat el utasításokat.
          - feladata a Közösségek valamennyi bevételének és kiadásának ellenőrzése, a megbízhatósági tanúsítvány kibocsátása (brit mintára készül; általános vélemény a pénzügyekről szóló nyilvántartások és az alapul szolgáló gazdasági műveletek jogszerűségéről és szabályszerűségéről)
          - hatásköre valamennyi közösségi jog alá tartozó szervre kiterjed, így az Európai Fejlesztési Alapra, az Európai Beruházási Bankra, de még az Európai Központi Bankra is.
          - a bevételek és kiadások jogszerűségét és szabályszerűségét vizsgálja
          - vizsgálati szempont a kiadások célszerűsége és hatékonysága (szükséges volt-e a kiadás, ugyanazt az eredményt nem lehetett volna-e hatékonyabban, jobb ráfordítás / eredménnyel elérni?)
          - ellenőrzései során tapasztalt szabálytalanságot (irregularities, irrégularités) jelentenie kell. – magába foglalja a gondatlan és a szándékos szabályszegéseket, mely a pénzügyi visszaélések kategóriájába tartozik.
          - eredményét jelentések és vélemények formájában hozza az intézmények tudomására, de megjelenik még a Hivatalos Lapban is, és írnak Éves jelentéseket is.
          - korlátlan joga van az EP-t tájékoztatni
          - Információ: pénzügyi kötelezettségvállalásokat tartalmazó szerződések, pénzmozgásokkal kapcsolatos bizonytalanságok, nyilvántartások, kimutatások
          - A Bizottság és egyes tagállami hatóságok nem mindig örülnek az ellenőrzéseknek (különösen az Európai Beruházási Bank van ellene – „…hozzáférhet a Számvevőszék azokhoz az információkhoz, amelyek a Bank által kezelt közösségi bevételek és kiadások ellenőrzéséhez szükségesek.”
          - az ellenőrzéseket az ellenőrzött szervek helyiségeiben, és az adott tagállamban kell végezni
          - a tagállamoknak biztosítaniuk kell egy szervet, amely a bizalom jegyében és függetlenségük megőrzésével ellenőrzi a szerveket.
          - a Számvevőszék elnöke létrehozhat kapcsolattartó bizottságot a tagállami pénzügyi ellenőrző szervek elnökeinek részvételével


 
 
Statisztika

Online összesen: 1
Vendégek: 1
Felhasználók: 0
Belépés

Keresés
3d műszempilla sminkes ima
Copyright MyCorp © 2022 Ingyenes honlapszerkesztő - uCoz

friss hírek

egyéb hírek

onine

linkkatalógus

hírek mindennap

friss hírek friss hírek