Xelta - Friss hírek katalógusa Belépés
RSS
Honlap-menü
 eu bizottság 

Európai Bizottság

(EB)

· Székhelye Brüsszel

· A Működési Szabályzat alapján tevékenykedik

· Hetente tartanak üléseket, melyet az elnök hív össze – a Biztosok valamennyi ülésen kötelesek jelen lenni – az ülések zártak – részt vesz az üléseken az elnök, a biztosok és a Bizottság Főtitkára

· Ha szavazással döntenek, az összes tag többségének igenlő szavazata szükséges

· Munkájukat a Kabinet és a Főigazgatóságok segítik

· Évente általános jelentést tesz közzé a Bizottság a Közösségek tevékenységéről – ez az EU mindhárom pillérére kiterjed

Nemzeti Kormány

Európai Bizottság

Keletkezését parlamenti választások előzik meg, majd megalakítják

Tagjait a tagállamok delegálják (talán Balázs Péter lesz)

Ideológia (centrum, jobb, bal, szélsőbal, szélsőjobb)

Nincs ideológiai megközelítés, és nem is egységes tagonként / csoportonként

Fegyelem (főnök: miniszterelnök)) – alá-fölérendeltség

Nincs alá-fölérendeltség, elnöke nem irányíthatja a dolgokat, önállóan, saját maga látja el a munkakörét, nem válthatja le a tagokat

A végrehajtó hatalom feje

A hatalommegosztás valamennyi ágában szerepel, a végrehajtó hatalmat a Miniszteri Tanáccsal együtt gyakorolja

Az EB tagjai azonos jogosultságokkal működnek, bár vannak fontosabb (atomenergia), és kevésbé fontosabb (kultúra) ügyek. Minden biztos vállalja a másikért is a felelősséget. Nem jelenthet semmit a nemzeti hovatartozás (elvileg el kell szakadniuk az őket küldő anyaországtól; de egy érdekvédelmi és képviseleti fórumot alkotnak saját nemzetük érdekében)

Szakpolitikai szempont:

§  Közös Agrárpolitika (az EU költségvetésének 50 %-a, Strukturális Alapok 25 %)

§  Kulturális ügyeket felügyelő bizottság (javaslatot tehet)

 

Tagok (az „EU kormány miniszterei):

Ø  Biztos: + egy általa felügyelt szakterület, melyek nagyságában különböznek egymástól.

§ 5 évre választják őket, megbízatásuk meghosszabbítható.

§ A jelölés és a kinevezés a tagállamok kormányainak közös megegyezésével történik

§ 20 fő: a nagy országok 2 helyet kapnak (Spanyolország, Olaszország, Németország, Franciaország, Nagy-Britannia). Csatlakozásokat követően a nagy országok is márcsak 1-1 tagot küldhetnek, így lesz majd az EB 25 tagú – 2005. jan. 1-jei hatállyal

§ Függetlenségük kétséget kizáróan biztosított kell, hogy legyen

§ A tagok számát a Tanács egyhangúan módosíthatja

§ Tagjai csak a tagállamok állampolgárai lehetnek

§ Tevékenységüket teljesen függetlenül, a Közösség általános érdekének szolgálatában végzik. Sem kormánytól, sem más szervtől nem kérhetnek és fogadhatnak el utasítást.

§ Tartózkodniuk kell minden olyan tevékenységtől, mely munkájukkal összeegyezthetetlen

§  

§ Megválasztásuk:       -előkészítés (figyelik, hogy a másik tagállam kit fog jelölni)à civilizációs fék (olyat nem dobnak be, akit nem szeret a másik )à figyelembe veszik a politikai realitásokat
                                 -csomag: tartalmazza a listát és az elnököt. Beterjesztik az Európai Parlament elé, majd szavazásra viszik
                                  -független biztos (az őt küldő államtól is, vagyis a küldő állam nem hívhatja vissza a biztost, megmozdítani nem lehet: vagy meghal, vagy lemond, vagy nyugdíjba vonul)
A listát az Európai Parlament elé terjesztik, ha elfogadja, szavazásra viszik az ügyet

§ Megbízatásuk megszűnhet a hivatali idő lejártával, halállal, lemondással vagy felmentéssel (elmozdítással). Ez utóbbiról beszélhetünk súlyos kötelezettségszegés elkövetésekor, illetve akkor, ha a biztos nem felel meg a kinevezéskor támasztható követelményeknek. Lehetőség van a Bizottság kollektív elmozdítására is. Ez az EP joga. Ha a tevékenységével összefüggésben benyújtott bizalmatlansági indítvány megkapja az EP 2/3-os többségi szavazatát, a teljes Bizottság elmozdítható. A Bizottság mindaddig ellátja feladatát (ugyanez érvényes 1 tag elmozdítására is), amíg új Bizottságot (vagy tagot) nem neveznek ki. Az új Bizottság (vagy tag) igazodik az elmozdított Bizottság hivatali idejéhez. 1999-ben volt már erre precedens: Edith Cresson látta el akkor az elnökséget. Mo.-on 50%+1 szavazat szükséges a kormány elmozdítására.

§ Feladatuk:
- ügyelniük kell a Közösségi jogokra
– az Alapszerződések és az intézmények által alkotott jog betartatása
– joga van keresetindításra a tagállamokkal és intézményekkel szemben. Ennek értelmében pénzbírságot is kiszabhat
– meghatározott esetekben a Tanács vagy az EP és a Tanács együttesen kizárólag a Bizottság javaslata alapján jogosult jogi aktust kibocsátani
– minden évben cselekvési programot készít (jogalkotási program – a konkrét jogalkotási javaslatoknak a felsorolása, melyeket az adott évben a Bizottság elő kíván terjeszteni). Ezt nevezik az „integráció motorjának”. (Fehér Könyv, Agenda 2000)
előzetes költségvetési terv elkészítése, mely alapján a Bizottság viseli az általános felelősséget a költségvetés végrehajtásáért, valamint gondoskodik a bevételek és kiadások teljesítéséről.
– Az EU diplomáciai képviseletének ellátása, mely lehet aktív képviselet (a Bizottság harmadik államban létesít delegációt /képviseletet – Bp-en 1990. novemberétől van ilyen), vagy passzív képviselet (a Bizottság elnöke és a Tanács elnöke fogadja a Közösséghez harmadik ország és nemzetközi szervezetek által akkreditált képviseletek vezetőjét)

§ 1 tagállam 1 bizottsági tag a szabály mindaddig, amíg a tagállamok száma el nem éri a 27-et.

Ø  Politikai és szakmai vezetők

Ø  Kabinet: minimum 6 fő; ezek segítik a tagokat munkájukban

Ø  Elnök (kormányfő): a jelölésnél pozíciója gyenge, javaslatot sem tehet a visszahívásra. Ugyanannyi a szerepe, mint a tagoké (1 szavazat – gyakran leszavazzák).

§  Meghatározza a Bizottság belső szervezetét

§  Jelen Szerződés rendelkezéseinek betartatása a feladata

§  Javaslatot tehet, véleményt nyilváníthat

§  Feladata még továbbá a napirend összeállítása

§  Jelöléskor:

-        tud-e együtt dolgozni a tagokkal

-        nemzetállami érdekek játszanak szerepet, kompromisszumos jelöltet állítanak

-        diplomáciai képességekkel kell rendelkeznie

-        nincs hátrányos megkülönböztetés

Ø  Apparátus:

§  20.000 főt számlál

§  Az az adminisztratív szervezet, mely az EB mellett működik (kb. 20.000 főnyi apparátus – csak Mo.-on 10.000 fő): a kérdés a minőség. Munka: 4.000 euro + EU-s nyugdíj + 50 hétköznap nem kell dolgozni + ebéd + 4-kor vége a munkának. A felvételi 3 részből áll: logikai gondolkodási feladatok, feleletválasztós teszt (közgazdaság, jog – rendeletek, politika), fogalmazási feladatok, majd mindezek után egy szóbeli elbeszélgetés.

§  Főtitkár: az EB működésének adminisztratív feladatait látja el

§  Főigazgatóság (minisztériumok):

-        22 főigazgatóság van (2 biztos 1 főigazgatóságot, 1 biztos több főigazgatóságot felügyelhet),

-        150-450 tag főigazgatóságonként

-        Nincs nemzeti megkülönböztetés

-        Pályázat vagy meghívás útján tölthetők be a posztok

-        Speciális egységek működnek (jogászok, tolmácsok – 11 hivatalos nyelv)

-        Tagjait 5 évre választja az Európai Parlament

-        A tagokat a tagállamok delegálják, akik újraválaszthatók

 

Nincs ideológia, pártpolitikai hovatartozás. Nincs következménye / befolyása a biztosra, ha hazájában kormányváltás volt. Személyes döntési joga van, mandátumának végéig elmozdíthatatlan, kivéve, ha az egész EB-t leváltják.

 

Az EB feladata: az EU szerződéseinek érvényesítése – végrehajtó hatalom – eljárás (vizsgálat) - felszólítás

hírek
 
Statisztika

Online összesen: 1
Vendégek: 1
Felhasználók: 0
Belépés

Keresés
3d műszempilla sminkes ima
Copyright MyCorp © 2022 Ingyenes honlapszerkesztő - uCoz

friss hírek

egyéb hírek

onine

linkkatalógus

hírek mindennap

friss hírek friss hírek