Xelta - Friss hírek katalógusa Belépés
RSS
Honlap-menü
 Kiadási oldal 

Kiadási oldal

Közös agrárpolitika (CAP) a legnagyobb rész. A hatok alapítják. Franciaországé a legnagyobb mezőgazdasági kiadás, amit finanszíroztatni akar.

-          a mezőgazdaság kiszámíthatatlan, ezért támogatni kell.

-          az USA-hoz és Kanadához mérten kicsik a gazdasági egységek – így költséges a modernizálás és a megtérülés is kétséges.

-          kérdés az ellátás biztonsága – lehet-e külföldi beszállításra bízni ezt.

-          szociális megfontolások – az EU 20%-a élt a mezőgazdaságból, ma ez 2-3%.

-          ha a mezőgazdaság nem tartja el a népességet, akkor az problémát okoz, így segíteni kell az ágazatot.

A mezőgazdasági termékek szabadárasak, de egyes cikkeknek a Tanács meghatározta az árát:

1.                            Adminisztratív ár (kötelező felvásárlás)

2.                            Tájékoztató ár (ajánlott)

3.                            Felvásárlási ár

Egy termék közös ára 100, ez kívül 60. Lefölözés: 100-ért árusítja (+ 40), amit lefölöz. Fordított esetben szubvenció (támogatás). Intervenciós támogatás – túltermelés esetén az EU felvásárolja a mezőgazdasági terméket, majd értékesíti. Bizonyos mezőgazdasági termékek esetén az EU meghatározza, hogy X ország mennyit termelhet (MO – szőlő).

Mozgó vám – ez mindig annyi, hogy az EU árszintjére hozza az illető árut.

1980 - Mansholt terv: az elaprózott birtokstruktúrát átalakítani, gépesíteni (nem vezetett eredményre).

 

Árfolyamrendszer (három féle):

1.      Szabadon lebegő (GB 80-as évek) kiszámíthatatlan folyamatokat eredményez

2.      Rögzített (egy ország valutáját valamihez köti – pl. 1 uncia arany 35 USD

3.      A kettő közötti (MO: csúszó leértékelő)

Az Európai Monetáris Rendszer és az Európai Monetáris Unió(előbbi bemutatása, értékelése, utóbbi szakaszai, konvergencia kritériumai, kilátás, hatás, stb.)

A Római Szerződés még nem szólt a Közösség monetáris integrációjáról és erre látszólag nem is volt szükség, mivel a szilárd alapokon álló, a  dollár kulcsvaluta szerepére, annak korlátlan aranyra válthatóságára épülő  Bretton-Woodsi pénzügyi rendszer stabil hátteret biztosított a pénzügyi folyamatoknak. A közös piac kiépítése folytán azonban hamar felvetődött a kérdés, vajon elérhető-e a négy tényező (áru, tőke, munkaerő, szolgáltatások) szabad áramlása, ha a tagállamok önálló monetáris politikát folytatnak ?

A közös monetáris politika kialakításának az igénye először a 60as évek végén vetődött fel, amikor a Bretton Woods-i rendszer első bizonytalanságai jelentkeztek. 1969-ben a hágai csúcson a gazdasági és pénzügyi unió megvalósításának a kidolgozására létrehozták a  Werner-bizottságot. A Werner-terv alapján 1971 és 1980 között több szakaszban jött volna létre a gazdasági és monetáris unió, amely kezdetben  a közösségi valuták  egymáshoz viszonyított +/-1%-os ingadozási  sávban tartásával indult volna, majd a sáv fokozatos szűkítésével jutottak volna el az árfolyamok teljes rögzítéséhez.  Ezt a tervet azonban a kezdeti fázisban elsöpörte a Bretton Woods-i pénzrendszer összeomlása, valamint az első olajválság és annak politikai, gazdasági következményei.

            A hetvenes években követett lebegtető árfolyamrendszer folyamatos következtében a tagállamok között egyre erőseben merült fel az igény a közös monetáris rendszer létrehozására. Így sikerült elindítani az ún.Giscard-Schmidt-javaslatra 1979-ben az Európai Monetáris Rendszert (EMS) az Egyesült Királyság részvétele nélkül. Az EMS az EGK tagországai által pénzügyi gyakorlatuk összehangolására létrehozott rendszer (minél kisebb legyen a kilengés +/- 2.25%). Célja az árfolyam-stabilitás nyugat-európai övezetének a megteremtése. Közös elszámolási egységet vezettek be (ECU), amelyet a tagállamok valutaárfolyamainak figyelembevételével határoztak meg (egymással szemben ezzel számolnak el a tagállamok): német márka 30%, francia frank 22% stb…. Az ECU állandó, stabil volt – a valuták kilengése kiegyenlítette egymást. Az államok a tartalékokat ECU-ban képezték. A valutaárfolyamoknál fellépő problémák esetén is használták. 1997-ig élt ez a rendszer, amelynek három fő pillére:

·         ECU

·         az árfolyamrndszer és a

·         hitelezési rendszer

 

Az EMS sikerein felbuzdulva, majd az Egységes Okmányból adódó tőkepiaci liberalizáció megvalósításával párhuzamosan 1987 után a pénzügyi unió koncepciója ismét középpontba került. 1989-re készült el a Delors-terv, amely lefektette az EMU, a Gazdasági és Pénzügyi Unió programjának alapjait. Ezek

·         a tőkeforgalom teljes liberalizációja

·         a avaluták korlátlan és visszafordíthatalan konvertibilitása

·         az árfolyam lebegési sávok megszüntetése

·         a valutaőaritások visszavonhatalan rögzítése

·         központi eleme pedig a közös és egyetlen valuta bevezetése

 

Ezt a tervet némileg módosított formábana Maastrichti Szerződés intézményesítette és tette az EU hivatalos programjává. A közös pénz bevezetését 1999-re tűzte ki és ezt három szakaszban kívánta megvalósítani:

·         az első szakasz 1994.1.1-ig tartott és fő céljai: a tőkeáramlás szabaddá tétele, a központi bankok függetlenségének a megteremtése, a tagállami gazdaságpolitikák közötti első harmonizációs lépések megtétele

·         a második szakasz 1994.1.1-én kezdődött az EMI, az Európai Központi Bank elődjének a felállításával. Feladata az egységes monetáris politika eszközeinek és rendszerének a kidolgozása, a nemzeti jegybankok közötti együttműködés kialakítása, az EMS és a pénzügyi rendszer felügyelete és az ECU használati körének a bővítése. Meg kellett határozni a monetáris unió harmadik szakaszában résztvevő országok körét és meg kellett hozni a közös pénz bevezetésvel kapcsolatos technikai és gyakorlati döntéseket. A közös pénz konvergencia kritériumai:

-          árstabilitás: az infláció maximum 1,5 %-al térhet el a 3 legjobb ország átlagától

-          kamatok konvergenciája: a hosszú lejáratú kamatláb a vizsgált évben  2%-nál többel nem haladhatja meg a 3 legalacsonyabb inflációval rendelkező  tagország átlagát

-          árfolyamok stabilitása: az EMS árfolyammechnaizmusán belül a nem,zeti valutát az utóbbi 2 évben nem értékelhetik le

-          stabil korményzati pénzügyi pozíciók:  a vizsgált ővben a költségvetési deficit a GDP 3%-át, az államadósság pedig a GDP 60 %-át nem haladhatja meg

·         a harmadik szakasz: az Európai Tanács 1998.május2-i brüsszeli ülésén úgy döntött, hogy 1999.1.1-én indul 11 országgal és  ezzel egyidőben meghatározták az euró-övezetben résztvevő valuták egymáshoz rögzítését és az ehhez szükséges árfolyamokat. Kijelölték az Európaoi Központi Bank vezető testületeinek tagjait, és így mind az ECB, mind az ESCB 1998.6.1-én megkezdhették működésüket. 1999.1.1-én 0 órakor elindult történelmi útjára az euró.

 

Bevezetés at EU-ba, Krizmanits József 2005. november 4.

 

Horváth Zoltán: Kézikönyv az EU-ról 2005. HVG Kiadó

Horváth Zoltán - Tar Gábor: Az Európai Parlament

Laczkóné Tuka Ágnes: Európai Palament, a meg-megújuló intézmény

Rubicon 2003/3-4. sz. Új világrend, Európa egység előtt, USA szeptember 11. után

Politikatudományi Szemle 2005/2. sz. 21-89. oldalig

Politikai elemzések (E-mailen átküldi)

Bayer József: A politikatudomány alapjai

Érdekességként:

Navracsics Tibor: Európai belpolitika 1988. Európa Kiadó

Palánkai Tibor: Az európai integráció gazdaságtana 1994. Európa Kiadó

Kende Tamás: Európai közjog és politika 1995. Osiris

 

Föderáció – államok együttműködési formája. Államszövetség (szoros szövetség). A központi szervek (végrehajtó, döntéshozó) minden tagállamra kötelező erejű döntéseket hoznak (bizonyos jogosítványokat átvesznek a tagállamoktól). Pl. Németország, USA.

 

Konföderáció – szuverén államok laza szövetsége. Nincs nemzetek feletti végrehajtó, törvényhozó hatalom. Nincs a tagállamokra kötelező döntés. A döntési jogok mindegyike nemzeti. Pl. Brit Nemzetközösség

 

 
 
Statisztika

Online összesen: 1
Vendégek: 1
Felhasználók: 0
Belépés

Keresés
3d műszempilla sminkes ima
Copyright MyCorp © 2022 Ingyenes honlapszerkesztő - uCoz

friss hírek

egyéb hírek

onine

linkkatalógus

hírek mindennap

friss hírek friss hírek