Xelta - Friss hírek katalógusa Belépés
RSS
Honlap-menü
 A1 

A

Adatállomány: Az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége.

Az adatbiztonság elve: Az adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról,

köteles megtenni azokat a technikai, szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat

az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok betartásához

szükségesek. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés,

megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés,

valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely

művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése,

rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra

hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése,

valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek

számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy

azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta,

íriszkép) rögzítése is. (Avtv. 2. § 9.)

Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem

rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az

adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és

végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja. (Avtv. 2. § 8.)

Az adatminőség elve: A személyes adatok

• felvétele és kezelése tisztességes és törvényes;

• pontosak, teljesek és, ha szükséges, időszerűek;

• tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához

szükséges ideig lehessen azonosítani.

• A korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel

alkalmazása tilos.

Adattovábbítás: amikor az adatot meghatározott harmadik személy számára

hozzáférhetővé teszik. (Avtv. 2. § 10.)

Adatvédelmi biztos: A Parlament által választott négy magyarországi országgyűlési

biztos egyike, ún. szakombudsman, akinek a feladata a két információs joggal - a

személyes adatok védelmével és az információszabadsággal - kapcsolatos panaszok

és egyéb beadványok kivizsgálása. Az adatvédelmi biztos elnevezés nem pontos. A

hasonló feladattal rendelkező külföldi ombudsmanokat információs biztosoknak

hívják.

Adatvédelmi törvény: A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok

nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, melyet általában röviden

adatvédelmi törvényként emlegetünk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Statisztika

Online összesen: 1
Vendégek: 1
Felhasználók: 0
Belépés

Keresés
3d műszempilla sminkes ima
Copyright MyCorp © 2022 Ingyenes honlapszerkesztő - uCoz

friss hírek

egyéb hírek

onine

linkkatalógus

hírek mindennap

friss hírek friss hírek