Xelta - Friss hírek katalógusa Belépés
RSS
Honlap-menü
 A2 

Adható juttatások: Olyan szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatások,

amelyeket a törvény csak példálózva nevesít. E körbe tartozik, pl. a munkába

járáshoz szükséges helyi közlekedési bérlet, az üdülési hozzájárulás, a szociális

támogatás és az illetményelőleg is. A juttatásokkal kapcsolatos részletszabályokat

helyben kell megállapítani [Ktv. 49/H. §].

Adó: Az adó közgazdaságilag a háztartások és gazdálkodó szervezetek elsődleges

jövedelmeiből származó állami bevétel, amelyhez nem tartozik üzleti tranzakció. Az

állam által magas szintű jogszabályban kivetett közbevétel, mely a társadalom közös

szükségleteinek kielégítésére szolgál, melyet az állam magánjavak elvonása útján

szed be, és közvetlen ellenszolgáltatást nem nyújt érte. Beszedését viszont kényszer

útján is biztosítja.

Adókulcs: Az adó mértéke, amelyet rendszerint az adóalap százalékában határoznak

meg (pl. a társasági eredmény 18 %-át kitevő nyereségadó).

• lineáris adózás: az adókulcs rögzített százalékos érték,

• progresszív adózás: bizonyos kis évi jövedelemszint alatt az adókulcs nulla,

majd a következő jövedelmi sávban néhány százalékos a kulcs, és a relatív

terhelés a jövedelmi sávok emelkedésével nő;

• egykulcsos adózás.

Adósságválság: Adósságválság esetén egy ország fizetési mérleg hiánya tartósan

nagy, ezért hitelfelvételre kényszerül. Ahhoz azonban, hogy fizetni tudja a

kötelezettségeit, a felvett hitelre is mindig újabb hitelt kell felvenni.

Adózás és kamatfizetés előtti eredmény (EBIT): Az angol (EBIT: Earnings Before

Interest and Taxes) eredetű fogalom a folyó kiadások levonása utáni vállalati

eredmény-kategóriát definiálja. Induló cégnél megfelelő teljesítménynek számít, ha a

cég „EBIT-pozitív”, azaz az árbevételből futja a működési ráfordításokra, de nem

feltétlenül fedezi a felvett hitelek kamatait vagy az esetleges adóterheket.

ÁFA-alapú befizetések: Az Európai Közösség/Európai Unió költségvetésének saját

bevételi forrása, más néven hozzáadottérték-adó-alapú befizetések (HÉA-alapú

befizetések). A tagállamoknak az egységes uniós szabályok alapján kiszámított ÁFAalapjuk

(nem azonos a tagállamban beszedett ÁFA teljes összegével) 0,5%-át be kell

fizetniük.

Ágazat: Az iparnak valamely azonos vagy hasonló kitermelést, szolgáltatást folytató

ága.

Agrárlefölözések: Az Európai Közösség/Európai Unió költségvetésének saját

bevételi forrása 1970-1995-ig. Az Európai Közösségbe importálótól beszedett összeg,

melyet a termék alacsonyabb importára és a Közösségen/Unión belüli magasabb

küszöbár közötti különbség határoz meg. Célja - amellett, hogy jelentős bevételt

biztosít a költségvetésnek -, hogy megvédje a Közösség/Unió termelőit az olcsóbb

külső áruk importjától. Ez az előirányzat 1995-től lényegében megszűnt, ugyanis

jelenleg mezőgazdasági vám formájában szedik be, így a vám bevételi előirányzatba

sorolható.

A 7

FFFooogggaaalllooomtttááárrr

Aktív hivatali vesztegetés: Aki hivatalos személy működésével kapcsolatban, neki

vagy reá tekintettel másnak jogtalan előnyt ad vagy ígér, bűntettet követ el, és három

évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő [Btk. 253. § (1) bek.].

Alá-fölérendelt kapcsolat: Az állam a magángazdaságból a javakat adók és adó

jellegű bevételek (illeték, járulék, díj, hozzájárulás, bírság) címén vonja el. Az adók

kivetése kogens jogszabállyal történik, azaz ezek betartása kötelező. A jogviszonyban

részt vevő felek alá- és fölérendelt viszonyban állnak egymással, ez közjogi

jogviszony, és nem mellérendelt kapcsolatban, mint a magánjogi szerződéses

viszonyokban.

Alá-fölérendeltségi viszony: Az egyik fél kötelezettségekkel nem ellensúlyozott

jogosultságain alapuló társadalmi viszony.

Alaki (külső) jogforrás: A jogszabály megjelenési formája (törvény, törvényerejű

rendelet, köztársasági elnök rendelete, Honvédelmi Tanács rendelete,

kormányrendelet, Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelete, miniszterelnöki

rendelet, miniszteri rendelet, önkormányzati rendelet.)

Alanyi jog: Olyan jog, amely minden további döntés, intézkedés nélkül megilleti a

jogosultat, azaz az Alkotmány alapján „jár” neki. Kikényszeríthető, vagyis a rendes

bíróságok vagy meghatározott esetben az Alkotmánybíróság előtt érvényre

juttatható.

Alanyi jogon járó juttatás: A törvényi szabályozás szerint e körbe tartozik a

jubileumi jutalom, amely a hosszabb (25, 30, 35 és 40 év) közszolgálati életpályát

hivatott elismerni. Ugyancsak e körbe tartozik a havonta esedékes étkezési

hozzájárulás és a ruházati költségtérítés. E juttatások mértékét a törvény határozza

meg [Ktv. 49/E. §-49/G. §].

Alapilletmény: Az illetményalap és fizetési fokozathoz tartozó szorzószám szorzata.

Alapilletmény a Ktv. szerint: A köztisztviselő illetményének része, amelynek

összegét az illetményalap és a fizetési fokozathoz tartozó szorzószám adja. A

jogszabály korlátozott mértékben lehetőséget ad az alapilletmény eltérítésére

(eltérítési szorzó) is, amelyről a hivatali szervezet vezetője (közigazgatási szerv első

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Statisztika

Online összesen: 1
Vendégek: 1
Felhasználók: 0
Belépés

Keresés
3d műszempilla sminkes ima
Copyright MyCorp © 2022 Ingyenes honlapszerkesztő - uCoz

friss hírek

egyéb hírek

onine

linkkatalógus

hírek mindennap

friss hírek friss hírek