Xelta - Friss hírek katalógusa Belépés
RSS
Honlap-menü
 E4 

Előirányzat-csoport: Az előirányzat-csoport a cím és az alcím további felosztására

szolgál. A költségvetésben betöltött szerepük szerint csoportosított, illetve azonos

célú előirányzatok tartoznak ide.

Ilyen előirányzat csoport:

• a működési célú előirányzat-csoport,

• a felhalmozási célú előirányzat-csoport,

• a kölcsönök előirányzat-csoport,

• egyéb célú előirányzat-csoport.

Előmenetel: A köztisztviselő előrelépését jelenti egy magasabb fizetési fokozatba. A

szolgálatban eltöltött időtől függően történik az előmenetel, minél több időt tölt a

köztisztviselő a közigazgatásban annál magasabbra jut az előmeneteli fokozatokban.

E 30

FFFooogggaaalllooomtttááárrr

Előmenetel a Ktv. szerint: A közszolgálati pályán a törvény által meghatározott

feltételek (szolgálati idő, minősítés, eredményes vizsga) alapján biztosított

folyamatos előrelépés szabályozott rendje, amely sajátos előmeneteli rendszert alkot.

Az előmeneteli rendszer alkotóelemei a besorolási osztály, a besorolási fokozat és a

fizetési fokozat [Ktv. 2. számú melléklet]. Az előmenetel rendkívüli formája a vezetői

megbízás és a címadományozás.

Előrejelzés: Egy valószínű vagy lehetséges jövőbeli esemény vagy körülmény

feltételezése, becslése. Az előrejelzés magában foglalja a várható esemény vagy

körülmény főbb jellemzőit. Hosszát, várható hatásait, összefüggéseit más

jelenségekkel.

Előzetes ellenőrzés: Új adatállomány feldolgozását vagy új adatfeldolgozási

technológia alkalmazását megelőzően az adatvédelmi biztos előzetes ellenőrzést

végezhet a következő területeken: országos hatósági, munkaügyi és bűnügyi

adatállományok, pénzügyi szervezetek és közüzemi szolgáltatók ügyfelekre

vonatkozó adatkezelései, távközlési szolgáltatóknak a szolgáltatást igénybe vevőkre

vonatkozó adatkezelései.

Előzetes normakontroll: Még ki nem hirdetett törvény (vagy nemzetközi szerződés)

alkotmányosságának vizsgálata.

Első szakasz: A költségvetési törvényt az Országgyűlés két szakaszban tárgyalja

meg. Az első szakaszban folyik a költségvetés általános vitája. A vita lezárásaként

elfogadásra kerülnek a költségvetés főbb számai. Az Országgyűlés elfogadja a

fejezetek kiadási és bevételi főösszegeit, a társadalombiztosítási alapok és az

elkülönített állami pénzalapok főösszegeit, az egész központi költségvetés bevételi és

kiadási főösszegét illetve a költségvetési hiány vagy többlet mértékét. Az első

szakasznak a költségvetési évet megelőző év november 30-ig kell lezárulni.

Elszámoltathatóság: Egy adott közigazgatási vagy politikai szereplő (szerv vagy

személy) akkor elszámoltatható, ha tájékoztatási kötelezettség terheli, döntéseinek,

intézkedéseinek jogosságát igazolnia kell, és annak a szereplőnek, aki felé elszámol,

joga van szankcionálni az esetleges hibákat. Az elszámoltathatóság a felelősség

kérdéskörébe tartozik, magába foglalja a jelentéstétel, tájékoztatás,

számonkérhetőség, magyarázat adási kötelezettség fogalmait.

Emberi (humán) tőke: A tanulás és gyakorlat útján megszerzett készségek és

tudások összessége. Ezen adottságok révén olyan jövőbeli jövedelemre tehet szert az

egyén, amelyet az emberi tőkével elégtelenül ellátott munkavállaló hosszabb távon

aligha érhet el. Az egyén munkavégző és jövedelemtermelő képessége tehát

nagymértékben függ az emberi (humán) tőkétől.

 
Statisztika

Online összesen: 1
Vendégek: 1
Felhasználók: 0
Belépés

Keresés
3d műszempilla sminkes ima
Copyright MyCorp © 2022 Ingyenes honlapszerkesztő - uCoz

friss hírek

egyéb hírek

onine

linkkatalógus

hírek mindennap

friss hírek friss hírek