Xelta - Friss hírek katalógusa Belépés
RSS
Honlap-menü
 E1 

E-kereskedelem: Az e-kereskedelem, vagy más néven elektronikus kereskedelem

szűk értelemben az árucikkek interneten való eladását, vásárlását, illetve cseréjét

foglalja magában. Tág értelemben az üzleti tranzakcióknak minden olyan formája,

melyek során a felek inkább elektronikus, mint fizikai úton, vagy közvetlenül

érintkeznek.

E-közigazgatás: Tág értelemben azonos tartalmú (szinonim) fogalom az ekormányzással.

Mint ilyen jelenti az információs és kommunikációs technológiák

alkalmazását az állam és a társadalom tagjai közötti kapcsolatrendszerben. Szűk

értelemben a hatósági ügyek elektronikus úton történő intézését jelenti.

Egyedi döntés: A normatív döntésekhez hasonlóan az egyedi döntés is magatartási

szabályt fejez ki, azonban

1. a címzettek köre pontosan meghatározható, egyedileg beazonosítható,

2. a szabály egy alkalomra szól, egyszeri cselekvéssel teljesíthető.

Példa: „Legyen szíves csukja be az ablakot!”

Egyedi utasítás: Az irányított szervet kötelező egyedi cselekvés, irányulhat pl.

feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására.

Egyéni panasz: Egyén, esetleg magánszemélyek csoportja nyújthatja be, ha erre a

nemzetközi szerződés kifejezetten lehetőséget biztosít (esetenként akkor, ha az állam

ennek a lehetőségét kifejezetten elismerte), és úgy érzik, valamely állam megsértette

az egyezményben biztosított emberi jogaikat. Minden esetben ennek előfeltétele a

hatékony belső jogorvoslati lehetőségek kimerítése.

Egyéni választókerületi választási rendszer: Az országot választókerületekre

osztják, s ott a legtöbb szavazatot elért képviselő jut mandátumhoz. Ez a rendszer két

nagy párt kialakulásának kedvez, mivel a kisebb pártok általában sehol sem szerzik

meg a szavazatok többségét. A két párt közül hol az egyik, hol a másik alakíthat

kormányt.

Egyéni vállalkozás: Kis tőkével létrehozható forma; a vállalkozó személyesen

közreműködik az üzleti tevékenység folytatásában.

Egyenlőség: Valami vagy valaki egyenlő mással. Alapvető állampolgári jog, az az

állapot, amelyben megkülönböztetés nélkül mindenkit azonos jogok illetnek és

kötelezettségek terhelnek.

Egyesült Nemzetek Szervezetének céljai: A nemzetközi béke és biztonság

fenntartása és helyreállítása, a nemzetek közötti baráti kapcsolatok fejlesztése,

nemzetközi együttműködés létesítése gazdasági, szociális, kulturális vagy

emberbaráti jellegű nemzetközi feladatok megoldása és az emberi jogok tiszteletben

tartása útján, mindezen közös célok érdekében kifejtett tevékenységek

összeegyeztetésének központja a szervezet legyen.

E 27

FFFooogggaaalllooomtttááárrr

Egységes közszolgálati törvény: A különböző törvényi szabályozásból fakadó

indokolatlan párhuzamosságok és szabályozási ellentmondások kiküszöbölése

érdekében több alkalommal is megfogalmazódott a közszolgálatra vonatkozó

törvényi szabályozás egységes kódexben történő kialakítása. A szabályozás

egységesítését megnehezíti a közszolgálati jogviszonyokat jellemző eltérő jogok és

kötelezettségek.

Egységesség elve: Az állam valamennyi bevételét és valamennyi kiadását egy

költségvetésbe kell foglalni, és a költségvetést egységes szerkezetbe kell foglalni. A

költségvetés végrehajtásáról szóló (zárszámadási) törvényt is ugyanilyen egységes

szerkezet szerint kell tervezni és elfogadni.

 
Statisztika

Online összesen: 1
Vendégek: 1
Felhasználók: 0
Belépés

Keresés
3d műszempilla sminkes ima
Copyright MyCorp © 2022 Ingyenes honlapszerkesztő - uCoz

friss hírek

egyéb hírek

onine

linkkatalógus

hírek mindennap

friss hírek friss hírek